• Her kademede ikişer adet meyve ortaya çıkar, her bir meyvenin verdiği puanlar aşağıda listelenmiştir.
  Kademe	  	Meyve adı			Puanı
  ------------------------------------------------------
  1		Kiraz				100
  2		Çilek				300
  *		İlk kahve molası	
  3		Şeftali				500
  4		Şeftali				500
  5		Elma				700
  *		İkinci kahve molası	
  6		Elma				700
  7		Üzüm				1000
  8		Üzüm				1000
  9		Kuş 				2000
  *		Üçüncü kahve molası
  10		Kuş 				2000
  11		Zil 				3000
  12		Zil 				3000
  13		Birinci Anahtar			5000
  *		Dördüncü kahve molası
  14		İkinci Anahtar  		5000
  15		Üçüncü Anahtar 		5000
  16		Dördüncü Anahtar 		5000
  17		Beşinci Anahtar 		5000
  *		Beşinci kahve molası
  18		Altıncı Anahtar 		5000
  19		Yedinci Anahtar 		5000
  20		Sekizinci Anahtar 		5000
  21		Dokuzuncu Anahtar 		5000
  22+		Anahtarlar 			5000
  
 • Üst kademelere çıktıkça hem Pac-Man hem de hayaletler daha hızlı hareket edeceklerdir.
 • Beşinci Anahtardan itibaren hayaletler koyu maviye dönmeyeceklerdir. Ancak ters yöne gitmeye devam edeceklerdir.
 • Son olarak ana hedef mümkün olduğunca yüksek puan kazanmaktır.